KONTAKTY

Kontaktné údaje spoločností:

Meritum a.s.
Komenského 8854/19
010 01 Žilina
tel: +421 915 733 021
fax: +421 41 562 5585
IČO: 367 13 228
IČ DPH: SK 2022 289 082
Spoločnosť je zapísaná: OR OS Žilina, oddiel: Sa, vl. č. 10567/L
www.meritum.sk
meritum@meritum.sk

EUROFIELD s.r.o.
Klariská 7
811 03 Bratislava
IČO: 359 46 695
DIČ: 2022 048 149
Spoločnosť je zapísaná: OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vl. č. 36907/B
www.eurofield.sk
Meritum a.s. je zákaznícky orientovaná spoločnosť s novými nápadmi a s ochotou počúvať zákazníka, pri každom našom kroku myslíme na vaše potreby a ciele, ktoré chceme spolu dosiahnuť. Sme spoločnosť, ktorá vás presvedčí o svojich kvalitách vďaka našim kľúčovým vlastnostiam:
  • systematický a koncepčný prístup
  • profesionálny prístup našich konzultantov
  • inovatívny pohľad na riešenie potrieb klienta
  • výhodný pomer ceny a kvality našich služieb
Poskytujeme poradenstvo v oblasti získavania nenávratných finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov v rámci jednotlivých operačných programov. Našim cieľom je pomôcť záujemcom spracovať koncepciu a stratégiu rozvoja, investičného zámeru a definovať konkrétny postup krokov ako prefinancovať aktivity rozvoja s využitím zdrojov EÚ.